Bora Boras kontor og telefon er åben for henvendelser i hverdage mellem kl. 10 og 16.

Bora Bora
Valdemarsgade 1
8000 Århus C

Tlf.: 86 19 00 79

E-mail: info(at)bora-bora.dk

Bora Boras medarbejdere

Kunstnerisk leder:

Jesper de Neergaard, jesper(at)bora-bora.dk

Jesper de Neergaard

Administrativ leder:

Jette Skjoldborg, jette(at)bora-bora.dk

Jette Skjoldborg

PR manager:

Lars Kjær Dideriksen, lars(at)bora-bora.dk

Lars Kjær Dideriksen

Teknisk producent:

Jeppe H. Nissen, jeppe(at)bora-bora.dk

Jeppe H. Nissen

Teknisk manager:

Peer Mariboe, peer(at)bora-bora.dk

Peer Mariboe

Scenetekniker:

Sten Baadsgaard, sten(at)bora-bora.dk

Sten Baadsgaard

Producent:

Hannah Oxenvad Svarrer, hannah(at)bora-bora.dk

Hannah Oxenvad Svarrer

 

 

 

 

 

Øvrige medarbejdere

Bogholder: Frede Søgaard

IT-support: Ture Gjørup

Billetpersonale: Zoé-Natascha Reynaud Sørensen, Ditte Jacobsen og Ditte-Marie Sønderby

Bestyrelse

Jørgen Skov (formand), Lisbeth Klixbüll, Bente Steffensen, Ilse Vestergaard, Kirstine Pedersen, Hannah Oxenvad Svarrer (medarbejderrepræsentant)

Bora Bora modtager støtte fra Statens Scenekunstudvalg og Århus Kommune.