Med "Of All Its Parts: From Darkness" konkluderer duoen two-women-machine-show deres episodiske rejse ind i hidtil ukendte lag af en delt fantasiverden. Værket løfter sløret for en tidløs og transformativ figur, hvis dans fremstår som et uophørligt flux mellem det genkendelige og det fremmede, mellem urtid og flimrende fremtid.

Den transformative figur hører traditionelt set til en myteomspundet tid, hvor metamorfosis var en egenskab som alle levende skabninger besad og benyttede sig af for at tilføre dynamisk bevægelse til en ellers stagneret situation eller krise.

"From Darkness" er et forsøg på at udvide dimensionerne for en sådan dansende figur. Den koreografiske tænkning i værket betragter enhver åbning, der opstår i spændet mellem performerens indre og scenerummets ydervægge, som en platform for potentiel bevægelse. I kraft af dette muliggøres et dyk ned i et mørke - hvor hidtil ukendte stemmer, rum og historier træder frem i deres rettidige øjeblik.

Om two-women-machine-show

two-women-machine-show er titlen på Ida-Elisabeth Larsen og Marie-Louise Stentebjergs koreografiske samarbejde. Sammen tilhører de en gruppe af danske koreografer, der er med til at bane nye veje for dansen. Deres koreografiske tænkning understøttes af en praksis-ledt tilgang til teori, en dybdegående eksperimentering med transcendentale metoder og tekstbaseret performance. Of All Its Parts: From Darkness er udviklet i tæt dialog med kostume og scenografi duoen KASPERSOPHIE samt deres samarbejdspartner gennem flere værker; musikeren og produceren S. Rieser.

Website: www.twowomenmachineshow.com