Bora Bora: Flytning til Godsbanen er umulig eller uhørt dyr

(For English go here)

Hvis du vil hjælpe Bora Bora kan du afgive dit høringssvar her!
(deadline 24. november)

 

Bora Bora: Flytning til Godsbanen er umulig eller uhørt dyr

Aarhus Kommunes sparekatalog foreslår, at Bora Bora flytter i langt mindre lokaler på Godsbanen, som er uegnede til at producere og præsentere dans. Derved er landets eneste fungerende scene af sin slags for dans reelt ude af stand til at levere de forestillinger, som har begejstret husets gæster de sidste 30 år.

Med den bundne opgave om at finde 14,3 mio. på kulturbudgettet har Aarhus Kommunen foreslået en lokalerokade, der ikke kan fungere i praksis. Teaterchef Lotte Kofod Ludvigsen udtaler:

”Det svarer til at ville parkere en bus på en almindelig p-bås. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Scenen på Godsbanen er hverken bred eller dyb nok til dans.”


Ambitiøs international dansescene

De sidste 30 år har dansescenen været fyldt af ekstraordinære danseoplevelser først som MBT, dernæst Gran og Archauz før Bora Bora. I dag fremstår Bora Bora som en ambitiøs, international scene. Med kun syv fastansatte formår Bora Bora at præsentere et helårsprogram, to egenproducerede festivaler, et internationalt residencyprogram ud over samarbejder med byens førende festivaler som SPOT og ILT.

Som det eneste teater i byen er de fleste forestillinger uden ord og er derfor også et vigtigt tilbud til den voksende gruppe af internationale medarbejdere og studerende i Aarhus. Bora Bora rejser i gennemsnit årligt 4-5 mio. i eksterne midler fra regionale, nationale og internationale fonde til de mange aktiviteter. Det samlede program er kun muligt fordi lokalerne har de helt rigtige proportioner til at producere og præsentere dans.

 

Kostbar ombygning af Godsbanen

Bora Bora har gennem flere år samarbejdet med Aarhus Kommune om udviklingen af et nyt hus til dans i Aarhus, så Brobjergskolen kan blive til Børnekulturelt produktionscenter. Med sparekataloget sløjfes denne plan tilsyneladende. En flytning til Godsbanen vil dog reelt blive en meget dyr fornøjelse for Aarhus Kommune. Teaterchef Lotte Kofod Ludvigsen siger:

”Hvis vi skal opretholde vores aktivitetsniveau, som vi i vores driftsaftale med kommune og stat har skrevet under på, vil det kræve en massiv ombygning af Godsbanen. Der skal bygges markant om for at etablere en stor og lille sal med særligt dansegulv, to backstageområder, tekniske værksteder, depoter, kontorpladser til 13 mennesker samt egen bar og billetsalg. Dette vil udgøre en meget stor del af Godsbanens areal, som skal ombygges for et tocifret millionbeløb og vil fjerne produktionslokaler til andre kulturaktører.”

 

Kerneaktør for dans i Danmark

Bora Bora er landets eneste fungerende scene og produktionshus for dans af sin slags og har derfor en stor betydning ikke kun for de lokale koreografer, men også nationalt og internationalt. Sparekatalogets forslag om at lukke Katapult og flytte Bora Bora bortkaster med et pennestrøg årtiers arbejde med dans og ny dramatik, som har styrket byens kulturelle udvikling og sikret spændende tilbud til alle.

”Vi leverer på kommunens kulturpolitik ved på en gang at danne base for byens og hele landets dansekompagnier, levere dans til en bred målgruppe og sikre byens kulturelle internationalisering. Det vil vi gerne blive ved med, så derfor anbefaler vi at vende tilbage til planen om at beholde Bora Bora på Brobjergskolen, indtil vi kan flytte i nyt hus.”

 

Fakta:
Produktionshuset Bora Bora – Dans og visuelt teater har status som lille storbyteater og fungerer med en fast fireårig bevilling fra Statens Kunstråd og Aarhus Kommune med syv fastansatte. I sæson 2021-22 havde Bora Bora en driftsbevilling på 4.776.900 og en samlet omsætning på ca. 8,5 millioner.


Bora Bora leverer ifølge sin driftsaftale:

– Præsenterer og co-producerer dans fra hele verden i forholdet 1/3 lokalt, 1/3 nationalt og 1/3 internationalt. I alt 312 forskellige forestillinger fra 2012-2022
– Udvikler og driver festivalerne Dans Baby Dans (for børn) og Move Your Mind (for voksne)
– Tilbyder residencies til danske og internationale koreografer gennem Bora Bora Residency Centre
– Indgår i partnerskaber med en lang række festivaler bl.a. Aarhus Festuge, Det Frie Felts Festival, SPOR, SPOT, ILT, Gender House Queer Arts Festival og Danish+
– Er partner i flere store, europæiske netværk, der udvikler samtidsdansen, heriblandt European Dancehouse Network (EDN) og Aerowaves og arbejder tæt sammen med teatre og dansescener i Danmark om turnévirksomhed, teaterpolitik og dansestrategi.
– Samarbejder tæt med dansens talentaktører på alle niveauer, både private danseskoler, kommunale talentinitiativer og Den Danske Scenekunstskole
– Medvirker til dansekunstens stadige udvikling, bl.a. gennem laboratorie-projektet Contextualizing Dance.


De seneste 10 år har Bora Bora opnået:

– Flere Reumertnomineringer til vores co-produktioner og en Reumert pris til Men&Mahler af Granhøj Dans, senest blev Himherandit nomineret med forestillingen My Undying Love i 2022.
– Tre produktioner af Bora Boras huskoreografer Don Gnu og Himherandit har været udvalgt som Aerowaves Artists dvs. blandt de 20 bedste koreografer i Europa, valgt ud af ca. 650 ansøgere.
– Vores huskompagnier har gennemgået en særdeles positiv udvikling i de sidste 10 år: Don Gnu er blevet det mest turnerende danske dansekompagni og Himherandit har udvidet med egen festival og eget studio udover national og international turnévirksomhed.
– Stadig øget antal danske og udenlandske koreografer, som ønsker residencies og co-produktioner
– Markant støtte fra danske og udenlandske fonde til Bora Bora Residency Centre i perioden 2017-22 på 9,5 mio., heraf 3,25 mio. fra Bikubenfonden
– Særdeles positiv evaluering af Pluss Leadership i 2014, som konkluderede, at Bora Boras resultater lå ’væsentligt over de fastlagte udviklingsmål’

Læs Bora Boras historie

Download den digitale version af Bora Boras jubilæumsskrift produceret da teatret fyldte 10 år i 2022.

Læs om teatret, kunstnerne, festivalerne og dans.

Fakta fra de 10 år:
312 forskellige forestillinger i alt.
Heraf 123 danske forestillinger.
Kompagnier fra 32 lande.
62 danske kompagnier på scenen.
90 Bora Bora co-produktioner.

Download pdf

Læs Bora Boras historie