Bora Bora Residency Centre - et samlingspunkt for udviklingen af professionelle kunstnere indenfor scenedans

Bora Bora Residency Centre

Om Bora Bora Residency Centre

Bora Bora Residency Centre er et internationalt orienteret residencycenter, med base i Aarhus. Vores fokus er på kunstnerisk og økonomisk bæredygtige produktions- og udviklingsvilkår for professionelle kunstnere indenfor scenedans.

Bora Bora Residency Centres aktiviteter

Bora Bora Residency Centre afholder hvert år fra 2018-2021 et open call med henblik på at finde kunstnere indenfor dansens verden, der har brug for et residency til at fordybe sig i enten en produktion eller deres egen kunstneriske praksis og udvikling. Det første år havde residency centret 515 ansøgninger gennem dette open call. Hvert år får en ny jury til opgave at udvælge kunstnere ud fra et fokus på kunstnerisk kvalitet, dybde og innovation, baseret på de indkomne ansøgninger.

Vi designer hvert residency efter en analytisk dialog, hvor vi udforsker det kunstneriske fokus for opholdet, for at understøtte kunstneren bedst muligt.
Hvert af disse residencies inkluderer honorar til op til fire deltagende kunstnere per residency, transport og ophold betalt, samt en mentor undervejs, foruden almindelig teknisk assistance og produktionshjælp.

Alle residencies gennem Bora Bora får et ophold hos enten Bora Bora eller en af projektets internationale partnere og danske medværter, der tæller både teatre, højskoler og andre scenekunstorganisationer.

Internationale udvekslinger

Udover det internationale, årlige open call, er Bora Bora Residency Centre i 2019-2021 også en del af The Nordic Residency Exchange Programme. Her samarbejder fem større scenekunsthuse i norden  om at udveksle kunstnere en gang om året. Bora Bora sender en dansk kunstner ud til en partner og modtager en kunstner fra enten Sverige, Norge, Finland eller Island. Disse kunstnere er udvalgt af partnerne i fællesskab og kan ikke søges særskilt.

Derudover er der i 2019 indgået et samarbejde med endnu en International residency klynge “Dance & Dramaturgy EU”.

Indenfor de første sæsoner af centrets levetid vil der også være udvekslinger med de øvrige internationale partnere, der strækker helt fra Taiwan til Canada.

Vil du søge et residency?

Vores residencies er rettet mod professionelle dansere, dansekompagnier eller sceneinstruktører med en stærk koreografisk ide. Det vil også være muligt for danske/danskbaserede kunstnere at søge om et af vores internationale residencies, der sker i en udveksling med vores partnere. Du har også mulighed for at søge den co-produktion vi hvert år udbyder gennem vores open call.

Vi har i øjeblikket ikke nogle aktuelle open calls.

Du er altid velkommen til at skrive dig op til vores nyhedsbrev og bl.a. modtage informationer om kommende open calls fra os og vores partnere.

Det er kun muligt at søge residencies og øvrige muligheder hos Bora Bora Residency Centre gennem vores ansøgningsskema i forbindelse med open calls.

Vi anbefaler at kigge vores Residency FAQ igennem inden du ansøger om et residency. (Findes nederst på denne side)

Residencies kan have følgende formål:

– At lave den første udvikling og udforskning af en kunstnerisk idé
– At udforske en helt ny retning af dit kunstneriske arbejde for at ændre retning som kunstner

Ved at indsende en ansøgning giver du samtidig automatisk samtykke til at Bora Bora Residency Centre må beholde og opbevare al information fra ansøgningen, med det formål at kontakte dig om residencies og andre muligheder for samarbejder med os, vores jury og/eller vores partnere som beskrevet på vores hjemmeside. 

Bora Bora Residency Centre udvælger kunstnere ud fra et fokus på kunstnerisk kvalitet, dybde og innovation. Vi har også en særlig interesse for kunstnere, der ønsker at interagere med værten (teatre eller højskoler) og det lokale publikum. Vi prioriterer research residencies i vores udvælgelse.

Vi designer hvert residency efter en analytisk dialog med dig som kunstner, hvor vi udforsker det kunstneriske fokus i opholdet for at sikre, at residenciet understøtter dette fokus.

De udvalgte kunstnerne får følgende fra Bora Bora Residency Centre

– 2-3 ugers studietid hos en af vores danske med-værter/partnere
– Dækning af transport for op til 4 kunstnere/samarbejdspartnere
– Overnatning til op til 4 kunstnere/samarbejdspartnere
– Honorar på 6500 kr. pr. uge pr. kunstner for op til 4 kunstnere/samarbejdspartnere
– Deltagelse i Bora Bora Community med online kunstner database, artikler i nyhedsbrev og opfølgning
om fremtidige residencies, co-produktioner og premierer i de kommende år.

Og efter aftale

– Feedback fra husets dramaturger
– Sparring med fra ekstern mentor/outside eye
– Teknisk hjælp
– Samarbejde med eksterne partnere inden for felterne ny teknologi, uddannelse, forskning og outreach

Som kunstner i Bora Bora Residency Centre beder vi dig om

– At møde de lokale studerende eller kunstnere
– At interagere med det lokale dansemiljø eller publikum
– At give information om dit arbejde til vores hjemmeside og nyhedsbrev
– At inkludere logoet for Bora Bora Residency Centre på alle fremtidige pr-materialer for det værk, som dit residency er en del af
– At give feedback til os efter dit ophold

Ansøgere skal demonstrere:

– En kunstnerisk idé, der er nyskabende og relevant her og nu
– Et CV med dine tidligere danseproduktioner
– En forståelse for, hvordan opholdet vil styrke din kunstneriske udvikling
– En interesse i en længerevarende relation til Bora Bora og partnere

Bora Bora tilbyder i samarbejde med Bikubenfonden én årlig co-produktion i perioden 2019 – 2021.

Med en co-produktion giver vi en dansk kunstner mulighed for øget fordybelse og arbejdsro ved at forlænge produktionsperioden og ved at styrke inddragelsen af relevante kunstneriske kompetencer. Bora Bora vil indgå som aktiv partner i produktionen og bruge vores internationale netværk som platform for distribution samt kobling til yderligere samarbejdspartnere.

Co-produktionen gives et samlet tilskud på i alt kr. 500.000.

Co-produktionen omfatter tilskud på op til kr. 370.000 – herunder:

– Produktionstilskud til f.eks. design og kunstneriske lønninger samt produktion af kostumer/scenografi.
– Ophold/overnatning.

Co-produktionen omfatter desuden tilskud på op til kr. 130.000 – herunder:

– Ydelser fra Bora Bora. Dvs. produktionssparring, dramaturg, lokaler, teknikere, teknik, PR, administration og salg.
– Spilleperiode på Bora Bora inkl. afviklingsomkostninger.
– International turné-satsning. Salg på messer og til internationalt netværk.

Co-produktionens nærmere struktur, økonomiske ramme og tidsforløb vil blive forhandlet mellem Bora Bora og de udvalgte kunstnere.  

Kunstneren/kompagniet vil blive valgt af den internationale jury blandt de danske ansøgere til Bora Bora Residency Centre.
Vi opfordrer ansøgerne til at bruge residencyopholdet som forundersøgelse, men dette er ikke et krav.

For at komme i betragtning skal ansøger:

– være bosiddende i Danmark på ansøgningstidspunktet.
– kunne dokumentere professionelt virke/uddannelse – CV.
– beskrive en original kunstnerisk idé med høj kunstnerisk kvalitet.
– udarbejde en skitse til et produktions-budget med angivelse af den fulde finansiering af produktionen.

Bemærk at det vedlagte produktions-budget ikke behøver være af en bestemt udformning eller på et bestemt stadie. Det vigtige er at juryen kan få en idé om, hvordan I anskuer projektet rent økonomisk. Sørg for at inkludere både værdien af en evt. co-produktions-aftale med Bora Bora, men også øvrige midler og evt. residencies, der bliver en del af projektets proces frem mod en premiere. Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt os gerne for yderligere afklaring.

Udvælgelsen er baseret på juryens kunstneriske kuratering. Juryen består i 2021 af to fagpersoner fra partnerorganisationer og Jesper de Neergaard (kunstnerisk leder for Bora Bora, Danmark) .

Næste open call deadline er 8. januar 2021!

Det er kun muligt at søge residencies og øvrige muligheder hos Bora Bora Residency Centre gennem vores ansøgningsskema i forbindelse med open calls.

Vi anbefaler at kigge vores Residency FAQ igennem inden du ansøger om et residency.

Kontakt os gerne på residency@bora-bora.dk hvis du har spørgsmål til programmet.

Hvilke sprog accepterer I i ansøgningen?

Da vi er et internationalt residency centre med ønsker om en kontinuerlig udveksling i jurymedlemmer, accepterer vi kun ansøgninger på engelsk.

Kan jeg sende flere ansøgninger til flere forskellige projekter?

Ja. Du er meget velkommen til at søge med mere end et projekt, så længe hvert projekt har sin egen ansøgning.

Jeg har ikke video/hvilken type video skal jeg tilføje?

Vi har brug for noget video materiale for at kunne få en ide om hvem du er og de værker du har skabt indtil nu. Vi ser helst at det er videoer med hele forestillinger, work-in-progress eller fra prøver. Kvaliteten er ikke så vigtig dvs. det må gerne være optaget på en mobiltelefon eller lignende, hvis du ikke har andet. Forestillingstrailers og lignende videoer er ikke så brugbare for os.

Husk at inkludere passwords hvis du bruger youtube, vimeo etc.

Jeg har glemt at tilføje CV / videoer / andet, hvad skal jeg gøre?

Du kan ikke få adgang til din ansøgning, når den er sendt. Hvis du har glemt at inkludere vigtige materialer i din ansøgning, så send det til os i pdf. formular, tydeligt mærket med ansøgerens fulde navn samt den e-mail, hvorfra den oprindelige ansøgning blev sendt. Vi vil derefter tilføje det til din ansøgning manuelt. Du skal sende det inden deadline, til residency@bora-bora.dk

Kan jeg ansøge via e-mail til et medarbejder hos Bora Bora?

Nej, det kan du ikke. Den eneste måde at ansøge om ophold på hos Bora Bora Residency Centre er via ansøgningsskemaet, når det er online.

Jeg har noget ekstra materiale, som jeg gerne vil sende efter deadline, er det muligt?

Du kan altid sende os ekstra materiale, video af dit arbejde osv., Men vi kan ikke garantere, at juryen vil overveje det, når udvælgelsesprocessen begynder, så sørg for, at din ansøgning indeholder alt det materiale, du vil have os til at se på.

Kan jeg få feedback på min ansøgning?

Vi har desværre ikke mulighed for at give feedback på ansøgninger der ikke resulterer i et residency, men vi anbefaler selvfølgelig at man sætter sig ind i ansøgningsmaterialet på forhånd, søger i god tid og formulerer sig præcist.

Kan vi søge som kollektiv/gruppe?

Det kan I godt. Hvis I er en gruppe, et kollektiv eller en duo af koreografer/skabere bag det værk I ønsker at søge med, skal I inkludere dette i projektbeskrivelsen så det tydeligt fremgår, hvem der søger. En af jer skal officielt anføres som ansøger, af administrative årsager. Det er for at vi kan kontakte jer omkring jeres ansøgning.

Kan jeg søge hvis jeg er en kunstner/skuespiller med en ide, der er en slags koreografisk?

Ja, du er velkommen til at søge, men du skal vise os i din ansøgning, hvordan det er relevant inden for rammerne af residency programmet, og det koreografiske element skal være stærkt repræsenteret.

Kan jeg søge hvis jeg er film- / tv-instruktør med koreografisk synspunkt?

Ja, du er velkommen til at ansøge, men du skal vise os i din ansøgning, hvordan det er relevant inden for rammerne af opholdsprogrammet, og det koreografiske element skal være stærkt repræsenteret.

Kan jeg søge med en forestilling, der bare kræver produktionstid?

Vi opfordrer dig til at bruge denne opholdstilladelse til at udforske nye værker og arbejde med / samle inspiration til en ny retning, ny metode, ny teknologi eller forskellige arbejdsmetoder. Dette bør ikke betragtes som et produktions-residency for allerede færdige stykker, men som et rum, hvor du kan dyrke dine ideer. Du er dog velkommen til at ansøge inden for et hvilket som helst trin i din proces.

Jeg ved ikke, hvem deltagerne/danserne bliver endnu, kan jeg stadig søge?

Ja selvfølgelig. Hvis du ved, at du skal bruge et par dansere eller en videograf / tekniker / scenograf osv. Men ikke kender nogen endnu, eller hvis du ikke er sikker på hvem der vil være tilgængelig, så skriv det bare i din ansøgning. Vi hjælper gerne med at finde nye og interessante mennesker til at arbejde med, hvis det er nødvendigt.

Jeg ved ikke hvem min mentor vil være, er det et problem?

Det er slet ikke noget problem. En del af residency-programmet består i at hjælpe dig med at afdække, hvad og hvem du har brug for i dit projekt. Du har muligvis en klar ide om, hvem der kan være din mentor, men selvom du ikke gør det, så har du måske nogle tanker om, hvilket område af ekspertise en mentor kunne have. Holdet på Bora Bora kan hjælpe dig med at finde en passende mentor til dig og projektet, hvis din ansøgning er vellykket. Hvis du har flere spørgsmål omkring en mentor, kan du finde yderligere spørgsmål og svar længere nede på denne side specifikt om mentor rollen.

Kan jeg søge en co-produktion, hvis jeg ikke er dansk, men har hjemsted i Danmark?

Ja du kan. Co-produktionen støttes af Bikuben Fonden og støtter danske såvel som danske baserede kunstnere – hvilket betyder at du enten skal være dansk statsborger eller have en fast adresse i Danmark.

Dækker Bora Bora Residency Centre mine/vores rejseudgifter?

Bora Bora Residency Center dækker gebyrer, rejsekostnader og indkvartering for op til fire deltagende kunstnere i hvert boliger – ja ja, vi dækker faktisk dine rejseudgifter.

Hvor mange kunstnere / dansere kan vi medbringe?

Residenscentret yder støtte til op til fire kunstnere, herunder dig selv, i et bopæl. Du er velkommen til at rejse ekstra midler og arrangere din egen bolig og rejse for at kunne medbringe flere kunstnere.

Jeg overskred ansøgnings-deadline med sekunder/minutter/timer/dage, kan jeg stadig søge?

Nej, desværre har vi ikke kapacitet til at gennemgå sene ansøgninger, da udvælgelsesprocessen finder sted umiddelbart efter deadline.

Hvad er mentorens rolle?

Mentoren er ment som en “collaborator” og kan bruges som inspirationskilde, udfordring, ekspertviden eller noget helt andet. De behøver ikke nødvendigvis at være mentor i mentor/mentee forstand, og det er ikke meningen at det skal være en ‘lærer’. Mentoren kan være en bestemt person, en organisation eller en gruppe mennesker mv. Og er således ikke begrænset til en bestemt type person.

Er mentoren en af de fire personer, der er omfattet af residenciet?

Nej, mentoren er en add-on, som bliver inviteret til processen for at hjælpe / udfordre / informere dig. Residencycentret dækker indkvartering, rejser og et lille honorar for mentorrollen som en ekstra mulighed for at bringe nogen ind i processen.

Vil mentoren være der under hele opholdet?

Som en generel retningslinje, nej, de vil det ikke. Tanken om at have en mentor i dette opholdssted er at bruge dem som et udeblik og kun for et par timer / dage afhængigt af fagområdets fagområde.

Skal vi have en mentor for at kunne søge?

Nej, du behøver ikke allerede have en mentor eller har en overhovedet. Vi opfordrer dog kraftigt til at tænke på måder, hvorpå du kan benytte lejligheden til at udfordre dig selv og hvordan det kan gavne din forskning og / eller proces.

Hvor foregår mit residency?

Hvis du får tilbudt et residency, vil det som oftest foregå hos en af vores partnere. I nogle tilfælde huser vi også residencies på Bora Bora, men det kan ikke garanteres.

Hvor kan jeg se de tekniske specifikationer for hvert spillested?

Du kan finde oplysninger om spillesteder på deres respektive hjemmesider. Vi vil ikke være i stand til at love adgang til bestemte lokaler eller faciliteter, da dit ophold vil afhænge af, at lokaler og værter er tilgængelige. Hvis du angiver dine tekniske behov i ansøgningen, vil dette blive taget i betragtning, hvis du bliver tilbudt et residency.

Kan vi vælge, hvor vi gerne vil være mellem Bora Bora Residency Center partnere og værter?

Du kan altid stille en forespørgsel, hvis du ønsker at være et bestemt sted, men alle residencies vil være afhængige af tilgængelighed og vil blive matchet med den vært, vi finder frem til med dig, som vil være mest gavnlig for dig og dit projekt.

Kan vi vælge, hvor vi ønsker residency blandt de internationale partnersteder?

Udvekslingerne med vores internationale partnere vil ske som bilaterale udvekslinger mellem kunstnere baseret i Danmark og kunstnere baseret i partnerlandet. Kunstnerne for disse udvekslinger vil blive kureret i en dialog mellem partnerne, fx blandt ansøgerne i vores årlige open call. Så for eksempel som en belgisk kunstner kan du søge om ophold i det open call til residencies i Danmark, men ikke i partnerlandene. Som dansker eller dansk baseret kunstner kan du godt komme med ønsker, men vi stiller ingen garantier.

Hvad er tværsektorielle partnere og hvordan kan jeg bruge dem i et residency?

Vores tværsektorielle partnere er lokale virksomheder og organisationer, der arbejder inden for forskellige områder, men på en eller anden måde er interesseret i eller forbundet med scenekunst eller kreative processer på et eller andet niveau. Det er en mulighed for residency deltagere at forbinde med disse partnere for at udveksle viden, ideer og erfaringer, der kan forbedre dit arbejde under dit residency.

Jeg fandt ikke, hvad jeg ledte efter, hvor kan jeg stille mine spørgsmål?

Hvis du ikke fandt de oplysninger, du har brug for, enten gennem resten af ​​vores hjemmeside eller på denne side, er du velkommen til at sende os en mail på residency@bora-bora.dk, hvor vi vender tilbage til dig så snart som muligt vi kan. Reaktionstiden lige før deadline vil nok være lidt langsommere, men vi svarer alle.

Bora Bora Residency Centre  er støttet af